Općina Visoko: Održana javna rasprava u okviru projekta LOD IV

javna-rasprava-feb-2015-lod-002U sali Općinskog vijeća danas je održana javna rasprava o temama za predstojeći javni poziv koji organizuju i provode projekat «Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV» (LOD IV) u suradnji sa Općinom Visoko.
Na javnoj raspravi je bilo riječi o unapređenju socijalne politike kroz obezbijeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, zatim o djeci sa posebnim potrebama, ostalim korisnicima socijalne zaštite.

Tema je bila i razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti, suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno obrazovanje, organizovanje radionica i pružanje pomoći u zapošljavanja kao i razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja.

Press Općine Visoko