Općina Visoko informisala građane o Cool Heating projektu

Općina Visoko je tokom dana građane informisala o Cool Heating projektu. Radi se o veoma zanimljivom projektu koji podržava Evropska unija (EU), a tiče se podrške razvoju tržišta malih modularnih sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora.

Ovi sistemi mogu biti bazirani na različitim izvorima toplote, uključujući toplotu iz solarnih kolektora, sistema na biomasu, kao i različitih izvora viškova toplote (npr. neiskorištena toplota iz industrijskih procesa ili postrojenja na biogas). Cilj Cool Heating projekta je pružiti podršku implementaciji „malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije“ u zajednicama Jugoistočne Evrope.

DSC 0031

Ovi ciljevi postižu se kroz prenos znanja partnera iz zemalja u kojima ovakvi primjeri daljinskog grijanja i hlađenja postoje (Austrija, Danska, Njemačka), na zemlje u kojima su slični primjeri u ovom sektoru manje zastupljeni (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina).

Rezultat projekta će biti uvođenje novih malih obnovljivih sistema daljinskog grijanja i hlađenja u pet ciljnih zajednica, do faze ulaganja.

DSC 0012

U okviru Cool Heating projekta provode se aktivnosti u nekoliko različitih ciljnih zajednica. Pri tome su ključne aktivnosti skoncentrisane na sljedeće zajednice:

Općina Visoko (Bosna i Hercegovina),

Grad Ozalj (Hrvatska),

Općina Ljutomer (Slovenija),

Općina Karpoš (Makedonija) i

Općina Šabac (Srbija)

Pored navedenih ciljnih zajednica, iskustva stečena u okviru projekta prenosit će se i na preostale zajednice u okviru ovih zemalja.

 

Press Općine Visoko