Općina Visoko i JKP „Visoko“ pokrenuli niz aktivnosti

Općina Visoko, u saradnji sa  JKP „Visoko“, pokrenula je aktivnosti na izvođenju radova na kresanju šiblja i granja u cestovnom pojasu, od ulice Klisa prema Starom gradu. Radove izvodi JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

Također, u okviru navedenih aktivnosti, JKP „Visoko“ je izvršilo i uređenje kosina i nadosipanje bankina u navedenom cestovnom pojasu, od ulice Klisa prema Starom gradu. 

Realizacijom ovih radova doprinijelo se boljoj preglednosti saobraćajnice, kao i povećanju stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Krs1

Krs2

 

Krs3

Press Općine Visoko