Općina Kakanj organizirala dvije edukacije u Podvincima na imanju firme “Frutti Funghi”

U četvrtak 5.aprila 2018.godine Općina Kakanj je, u saradnji sa firmom  Frutti Funghi d.o.o. Visoko, upriličila praktičnu edukaciju iz oblasti jagodastog voća. Edukacija je održana u naselju Podvinci, općina Visoko, na imanju firme Frutti Funghi d.o.o. Visoko, vlasnika Zukan Edina. Predavač je bio dr. Adnan Maličević sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajavo. Isti predavač je nedavno održao i teorijsku edukaciju u Kaknju o istoj temi.

Istog dana Općina Kakanj je u Podvincima, u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju Sarajevo, organizirala i teorijsku i praktičnu edukaciju o temi „Priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla“. Predavač je bila mr. Habiba Lugonić iz Federalnog zavoda za agropedologiju Sarajevo.

Upriličen je i obilazak hladnjače firme Frutti Funghi d.o.o. Visoko.

Općina Kakanj je osigurala besplatan prijevoz do Podvinaca i nazad.