OO Naša stranka Visoko: Najviša isplaćena neto plata u JP “Visoko Ekoenergija” 2.564KM,…

OO Naša stranka Visoko: Najviša isplaćena neto plata u JP “Visoko Ekoenergija” 2.564KM, JKP “Visoko” već plaća penale EBRD u iznosu od 75.375,44 KM

Najviša isplećena neto plaća u 2018.godini:
2.564,00 KM – JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
2.319,00 KM -JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
1.675,00 KM -JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

Općinski odbor „Naša stranka“ Visoko, na sastanku održanom 30.05.2019.godine razmatrao je i predloženu 10. tačku dnevnog reda za 30. Sjednicu Općinskog vijeća Visoko zakazanu na dan, 31.05.2019.godine:
-Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2019. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2018. godini:
-JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
-JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
– JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.
Nakon uvida u dostavljeni materijal i analizom, ustanovljeno je da dobit navedenih javnih preduzeća nije dovoljna i ne opravdava rad odgovornih lica, izuzev JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

Rast prihoda u visini od 0,55 % na godišnjem nivou za JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko je minoran, a plaćanje penala od strane JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko u iznosu od 75.375,44 KM na neiskorištena kreditna sredstva od strane EBRD-a, a zatim povećanje cijena komunalnih usluga je neprihvatljiv.

Nakon završene rasprave, članovi Općinskog odbora „Naša stranka“ Visoko su jednoglasno odlučili da se ne glasa pozitivno za dostavljene Izvještaje.

Izvor: FB Page Naša stranka Visoko