OO BPS-SH Visoko: Izborna Skupština 24.02.2018.

Izborna Skupština u Općinskoj organizaciji BPS-Sefer Halilović Visoko u SUBOTU, 24.02.2018. godine – 17:30 sati u velikoj sali Općine Visoko

Skupštini će prisustvovati 80 delegata predstavnika svih mjesnih odbora Općinske organizacije BPS-Sefer Halilović Visoko. Kandidati koji su prošli sva radna tijela Općinskog odbora Visoko, kantonalnih radnih tijela, te potvrdu predsjednika stranke Sefera Halilovića dobili su saglasnost odnosno odobrenje da se mogu kandidovati za predsjednika Općinske organizacije BPS-Sefer Halilović Visoko.

Kandidati za predsjednika Općinske organizacije su:

1. Mirnes Fatić

2. Ćama Vranac

3. Husnija Merdić

4. Nermin Šećo

Na Skupštini će se birati osim predsjednika Općinske organizacije i ostala tijela:

1. Općinski odbor

2. Izvršni odbor

3. Sekretar Općinske organizacije

4. Blagajnik

U subotu će se izjasniti 80 delegata da li će biti za novo rukovodstvo Općinske organizacije u kojem je preko 85 % mladih ljudi.