OO ASDA Visoko: Saopćenje za javnost

Povodom nedavnih javnih oglašavanja doskorašnjih stranačkih kolega – Amira Ganića, Elvedina Šabanovića i Mirze Bukića, kao i njihovog istupanja iz političke stranke ASDA, dužni smo radi istine obavijestiti javnost o stvarnim razlozima i uzrocima njihovog čina, te iznijeti svoje viđenje novonastalog političkog momentuma. Razočarani smo činjenicom da tek iz medija i javnih istupa bivših stranačkih kolega saznajemo neke neutemeljene navode koje oni nikada nisu iznosili na stranačkim sastancima niti na rukovodnim organima stranke. Smatramo da nije u skladu s kodeksom ponašanja članova stranke, niti je to politički opravdano, da doskorašnji rukovodioci OO ASDA Visoko (predsjednik, zamjenik predsjednika i predsjednik Kluba vijećnika – nosilac izborne liste) svoje neslaganje s vlastitim poimanjem i viđenjem politike, kao i nezadovoljstvo s vođenjem političke stranke na čijem su se čelu upravo oni nalazili, pokušavaju adresirati na druge, a da ničim ne ukazuju šta su to oni sami uradili i na koji način su djelovali kako bi se eventualni problemi rješavali unutar stranačkih organa.

Bilo bi u najmanju ruku kolegijalno i fer, a vjerujemo da je za to zainteresirana i šira javnost, koje su to oni inicijative, aktivnosti i djelovanja poduzeli tokom obavljanja svojih funkcija kojih su se politički odrekli, a za koje su bili na najvišem stranačkom nivou nadležni i odgovorni? Bilo bi profesionalno i fer da transparentno informiraju javnost, kako to lokalni mediji ne bi morali istraživati po svojim arhivima, koliko su puta u tokom svog političkog angažmana u ASDA stranci organizirali sastanake Općinske organizacije, koliko su se puta javno oglasili po pitanju nekih svojih političkih ideja, inicijativa i projekata, te da eventualno ukažu ko im je u tome smetao, odnosno ko ih je sprečavao da rade u punom statutarnom kapacitetu kao rukovodeći kadar ASDA stranke Visoko.

Njihova “vijećnička ili zastupnička pitanja i inicijative” nisu pokazatelji političkog djelovanja ove općinske organizacije, jer uvijek se radilo o iznošenju ličnih stavova koji nikada nisu prethodno politički konsultovani niti usaglašavani. Sa žaljenjem moramo konstatovati da smo zbog njihove samovolje i pojedinačne političke stavove ASDA Visoko isčitavali tek sa lokalnih medija, a da organi stranke na čijem su čelu bili upravo oni nisu efikasno funcionirali zbog njihovog nedjelotvornog i samovoljnog djelovanja. Ako naše doskorašnje stranačke kolege smatraju sebe, kako javno iznose, „ostvarenim osobama“, iako se radi o mladim ljudima koji se nalaze na pragu životnih i političkih karijera – da li time žele ustvrditi da mi ostali koji smo im ukazali povjerenje i omogučili prestižne društvene funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i koji smo bili spremni slijediti i financirati njihove političke vizije, nismo „ostvarene osobe“, niti to možemo biti?

Ovakvo poimanje vlastitog uspjeha upravo ukazuje na karakternu crtu tzv. ‘nadpartijskog tehnoktatizma’, u kojem su pojedinci od stranke ostvarili sve, a da su svi ostali u potpunosti tome podređeni. Napominjemo da se u Općinskom odboru ASDA Visoko nalaze, između ostalih, privatni poduzetnici, afirmisanih društveni aktivisti i mnoge druge uspješne osobe sa velikim životnim, društvenim i političkim iskustvom, mnogo većim nego što ga imaju ove naše bivše stranačke i političke kolege. Zbog toga ih pozivamo na JAVNO sučeljavanje, da se pogledamo ‘oči u oči’, bez ikakvih paravana, a u međuvremenu obavještavamo javnost, jer smo to i dužni spram povjerenja koje nam je ona ukazala, da smo spremni otvoriti naše stranačke arhive kako bismo činjenično pokazali da ovim našim kolegama nikada niko ni u čemu nije osporavao njihovo političko i stranačko djelovanje. Bilo bi u najmanju ruku ljudski, politički principijelno i odgovorno spram građanima koji su im dali svoje glasove kao članovima ASDA stranke, da vrate mandate političkom subjektu preko kojeg su ih i ostvarili, a ne da ih zadržavaju za sebe pod etiketom “vlastite ostvarenosti”. Iako smatramo da je ovakav način komunikacije neuobičajen, na žalost on nam je jedini preostao, kao i mnogim drugim političkim subjektima koji se suočavaju sa sličnim pojavama, jer tzv. „ostvarene osobe“ brzo zaboravljaju kako i na koji način su se personalno ostvarile – stranačkom promidžbom i glasovima građana koji iste te stranke programski podržavaju.

ASDA stranka, kao i drugi politički subjekti, imaju svoju hijerarhijsku strukturu, koja je statutarno definirana, a u zadatim programskim okvirima u kojima djeluju. Zbog toga informiramo javnost da navodi naših bivših kolega koje su oni javno iznijeli jesu njihovi lični i neprincipijelni stavovi, koji odudaraju od programskih i statutarnih odredbi, a koji imaju za cilj zatvaranja u okvire “vlastite ostvarenosti” postignute uz punu stranačku i političku potporu ASDA stranke i njenih članova, te uz glasove javnog biračkog tijela – naših sugrađana, do kojih je njima najmanje stalo. Duboko smo uvjereni da će vrijeme koje je pred nama vrlo brzo pokazati o kakvim se političkim osobama ustvari radi, te da je broj njihovih stranačkih knjižica proporcionalan njihovim ličnim interesima. ASDA stranka Visoko će nastaviti svoje strateško, reformsko i demokratsko djelovanje u skladu sa najnovijim unapređenjima za koje su se opredijelili njeni najviši stranački organi, a u korist svih naših građana i naše domovine Bosne i Hercegovine.

Visoko.co.ba / OO ASDA Visoko