Ono kad umisliš da si ministar vanjskih poslova, a u centru grada ti svinjac

2072

Najbitnije je da tender prođe, da se zadovolje sve strane, a kasnije ko će brinuti o tome nije ni važno. Veliki je broj takvih primjera u Visokom od izletišta Ravne pa do igrališta za djecu preko puta Unicredit i Sberbanke.

Već izvjesno vrijeme sprave na kojima bi se djeca trebala igrati stoje razvaljene i služe samo za eventualno povrijeđivanje djece koja su pokušavaju igrati na njima. Uz sve to park je neuredan i pun smeća. A smisao lokalne vlasti i jeste da je posmatramo kao jedno veće komunalno preduzeće koje treba da se brine o normalnom funkcionisanju grada i svih njegovih funkcija s ciljem pristojnijeg života.

Međutim u nas se to odavno sve pomiješalo pa tako lokalni provincijski političarčići sebi pridaju veći značaj i uloge nego im objektivno pripadaju. To jasno vidimo na primjeru svih visočkih stranaka čiji se predstavnici na višim instancama počev od kantonalne ne pitaju ništ, a što za uzrok ima upravo i komunalni nered koji je prikazan na ovim fotografijama.

Komentari

komentara