Omladinsko – aktivistički festival “Kriv(a) sam”

Udruženje “Mladi Volonteri” organizuje Omladinsko – aktivistički festival “Kriv(a) sam”, a koji će se održati u periodu od 20.- 24.06.2018. godine u Visokom. Osnovna svrha Festivala se ogleda u našoj želji da utičemo na svijest mladih ljudi o njihovoj važnosti za bosanskohercegovačko društvo. Mi, u Udruženju “Mladi Volonteri” istinski smatramo da mladi moraju preuzeti aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka te, na taj način, rješiti nagomilane probleme sa kojima se suočavamo. Projekat je podržan od strane Instituta za razvoj mladih Kult te Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Ovim putem, pozivamo Vas da posjetite jedan od događaja Festivala te da, zajedno s mladim ljudima, budete dio ovog kulturno-aktivističkog događaja.
U prilogu ovog maila Vam šaljemo program Festivala te Vas ljubazno molimo da nam najavite svoje učešć