Omladina džemata Buci u vrijeme pandemije korona virusa

I u vrijeme pandemije korona virusa omladina iz džemata Buci pronalazi način i vrijeme da pomogne onima koji su u potrebi…

24. marta smo posjetili 7 ugroženih porodica na području Goduše, Kralupa i Buka koji nisu u mogućnosti kupiti osnovne namirnice za život.
Uz vreću brašna, tjestenine, ulje i higijenske artikle bar na neki način smo izmamili osmjeh na zabrinutim licima u ovakvoj situaciji. 

Molim Gospodara svjetova da nagradi sve koji ugrađuju dio sebe i svoje imovine u humanost. Allahu moj, Ti koji daješ iskušenja i iskušavaš Svoje robove, izvedi nas Dragi Bože iz ove vanredne situacije. Svojom Milošću spasi nas panike, straha i očaja, neka niko ne zaboravi da sve što se dešava Tvojom je voljom i određenjem.

Omladina iz džemata Buci