Okrugli sto ” Individualni i kolektivni doprinos smanjenju nasilja nad djecom”

UŽ “Mozaik” V. Čajno Visoko je 28. 11. 2017. u prostorijama MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko u Visokom organizovao okrugli sto na temu
” Individualni i kolektivni doprinos  smanjenju nasilja nad djecom”.

Izlagači  na okruglom stolu su bili :
–  fra Josip Ikić

-prof. Midhat Čakalović
-predstavnica Policijske stanice Visoko Maja Miličević,
– ispred Centra za mentalno zdravlje psihoterapet  Nermina Rudež – Vehabović,

Bila je to prilika da se također prezentiraju dosadašnje  aktivnosti UŽ”Mozaik”  sa željom da se prisutnima ponudi model zajedničkog djelovanja u Zajednici.
Promivisali smo ” Panamsku deklaraciju”  koja se svojom tematikom dotiče  problema nasilja nad djecom  i daje smjernice za mobilizaciju resursa u Zajednici  za iskorjenjivanje nasilja nad djecom, a koja je potpisana 09 -11.05. 2017.god. u Panama City od strane vjerskih službenika i mnogih međunarodnih organizacija  u čijem fokusu rada su djeca, sa željom da se iskorijeni nasilje nad djecom i da se svakom djetetu omogući da odrasta bez nasilja.Ova “Panamska deklaracija ” bi trebala da potakne pojedince ali kolektive da  se uključe u rješavanje problema nasilja nad djecom.

Zahvaljujemo se zastupnici u FP Jasmini Zubić i ona je bila prisutna, direktoricama, pedagozima, profesorima, nastavnicima, predstavnicima udruženja “Budi mi prijatelj”, “Damar  omladine”, roditeljima ,učenicima MSŠ”Hazim Šabanović” Visoko  na   prisustvu i podršci.
Napominjemo da je  ovo završena aktivnost koje je UŽ “Mozaik” organizovao u toku mjeseca Novembra , sa željom da se kvalitetno obilježi 20. Novembar  Dan molitve i Akcije za Djecu (DPAC).
Napominjemo da samo realizirali radionice sa učenicima i roditeljima  na kojima je prisustvovao veliki broj učenika i roditelja,  centralnu svečanost za učenike osnovnih škola sa područja općine Visoko, predstavljanje škola i Zajedničku molitvu.

Realizaciju  ovog okruglog stola su  pomogli Day Prayer  and Action for Children, Arigatou International iz New York, GNRC i End Child Poverty Arigatou International Nairobi.

Predsjednica UŽ “Mozaik”
GNRC koordinator za BiH
Ismeta Begić

Foto galerija na društvenoj mreži FB: Magazin plus
UŽ “Mozaik”