Okolišće – Butmirska kultura

okoliste_500x375Arheološko područje – Prahistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, proglašeno nacionalnim spomenikom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (broj Odluke: 05.2-2-159/06-3 od 05.09.2006. godine).

Arheološki lokalitet Okolište otkriven je 1966. godine. Tada je pod vođstvom A. Benca izvršeno manje probno sondiranje koje je pokazalo očuvane prahistorijske ostatke kakanjske i butmirske kulture mlađeg kamenog doba – neolita. U organizaciji Zavičajnog muzeja u Visokom izvršene su zaštitne intervencije i manja iskopavanja 1983. i 1986. godine.

Od 2002. godine na arheološkom lokalitetu Okolište, u naseljima Okolište i Radinovići, u okviru naučno-istraživačkog projekta „Butmirska kultura – neolitska populacija centralne Bosne“ u kontinuitetu se vrše sistematska arheološka istraživanja. Istraživanja su realizovali Zemaljski muzej BiH, Zavičajni muzej Visoko, Romisch – germanisch Kommision, iz Frankfurta i Christian – Albrechts Universität iz Kiela u Njemačkoj.

blago5_500x375Tokom 2008. godine, u okviru projekta “Butmirska kultura – neolitske populacije centralne Bosne”, vršena su sistematska rekognosciranja i arheološka istraživanja šire okoline Visokog i to na području već poznatih i potencijalnih neolitskih lokaliteta: Donje Moštre, Arnautovići, Zbilje, Krstac, Lopata, Ginje, Dvor, Čifluk, te nekoliko terasa uz rijeku Radovljanku, a u saradnji sa Romisch-germanische Kommision des Deutschen Archaologischen Institut Frankfurt/M, Institut fur Ur-und Fruhgheschichte der Christian-Albrechts Universitat Kiel, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zavičajnog muzeja Visoko. Na osnovu novih i bogatih saznanja iz sistematskih rekognosciranja lokaliteta šireg područja Visokog i arheoloških istraživanja tokom 2008. godine, može se pretpostaviti da će se ostvariti ponovna međuinstitucionalna saradnja i narednih godina.

U nastavku možete pogledati odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine kojom se lokalitet Okolišća u Visokom proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Odluka Komisije za ocuvanje nacionalnih spomenika BiH

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus