Odsjek za privredu:Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2016. godini

Najznačajnije aktivnosti Odsjeka za privredu u toku 2016. godine su:
Aktivnosti na implementaciji projekta Stručno osposobljavanje, pripreme za rad i zapošljavanje lica za zanimanje obućara, za potrebe kompanije Antesil d.o.o. Visoko i Maksi d.o.o. Visoko, a u okviru Gold projekta. Implementacijom ovog projekta prekvalifikovano je 70 lica za zanimanje šivača obućara koji su nakon obuke zasnovali radni odnos.
Aktivnosti na realizaciji javnog poziva za sufinansiranje sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu, a riječ je o sufinansiranju troškova za nabavku novih i polovnih mašina i opreme do 30% od vrijednosti nabavke. Realizovani su poticaji za 5 privrednih subjekata u vrijednosti od 13.000, 00 KM.
Kada je riječ o poticajima u oblasti poljoprivrede Odsjek za privredu je proveo značajne projekte u toku 2016. godine. U okviru projekta Razvoj savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko. U okviru ovog projekta štampana je i uručena stručna literatura za uzgajivače malina i nabavljene su prskalice za voće za 30 uzgajivača malina.
Zatim, realizovana je radionica i edukacija za izradu biznis planova za obrtnike poljoprivrednike u saradnji sa organizacijom World Vision. U saradnji sa humanitarnom organizacijom World Vision također je implementiran projekat Podrška poljoprivrednom razvoju na području općine Visoko, a u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama u okviru kojih je 21 porodica dobila pomoć u vidu plastenika, poljoprivredne mehanizacije ili steonih junica.
Također je implementiran projekat Podrške proizvođačima mlijeka vlasnicima 2-5 grla koji su u sistemu otkupa mlijeka, a u uzgoju imaju steone junice koje će zadržati u svom poljoprivrednom gazdinstvu. Podrška se realizovala kroz dodjelu 400 KM po jednom gazdinstvu i podršku je ostvarilo 16 lica.
Implementiran je projekat Podrška vlasnicima pčelinjih zajednica gdje je dodijeljeno po košnici 7,00 KM i ovaj poticaj je realizovan za 52 lica sa područja općine Visoko.
Kada je riječ o drugim aktivnostima Odsjeka za privredu koji se odnose na sajmove i manifestacije, u mjesecu septembru 2016. godine organizovan je i održan prvi Sajam kožarstva u Visokom.

 

Image may contain: text

Jedna u nizu aktivnosti ovog Odsjeka bila je i organizacija manifestacije Visočko ljeto 2016. godine, poljoprivredno-prehrambeni sajma Jesen u Visokom, a u toku je i manifestacija Visočke zimske radosti čiji nosilac aktivnosti je Odsjek za privredu u saradnji sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj.

Image may contain: one or more people, sky, night and outdoor

U 2017. godini Odsjek za privredu pored redovnih djelatnosti noročito planira posvetiti pažnju kreiranju i realizaciji poticaja za poduzetništvo, obrtnike i poljoprivrednike, zatim izradu Strategije razvoja turizma za područje općine Visoko i plana realizacije projekata iz oblasti turizma, organizacija manifestacije Visočko ljeto, sajam kožarstva u saradnji sa Udruženjem proizvođača kože i krzna VISK iz Visokog i sajam Jesen u Visokom, kao i organizacija novog sajma koji Odsjek planira održati u mjesecu aprilu 2017. godine i riječ je o drvo-prerađivačkoj i metalo-prerađivačkoj industrije za područje općine Visoko.
visoko.gov.ba