Održana završna javna rasprava o Regulacionom planu “Kralupi” –  Visoko

ODRŽANA ZAVRŠNA JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “KRALUPI” – VISOKO

U Velikoj sali Općine Visoko danas je održana završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Kralupi” –  Visoko.

Podsjetimo, Općinsko vijeće Visoko je na 8. sjednici održanoj 31.05.2017. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Kralupi”- Visoko  i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Kralupi”- Visoko, za koje je bila otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme je bila Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade dokumenta je kompanija “URBIS CENTAR” d.o.o. Banja Luka.

Prisutni na javnoj raspravi imali su mogućnost da izraze svoja mišljenja i daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

 

Press Općine Visoko