Održana završna javna rasprava

Danas je Velikoj sali Grada Visoko održana javna rasprava o Nacrtu odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine i Nacrtu odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine po skraćenom postupku.

Završnoj javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici nosioca izrade Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona koji su izvršili prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana.

U toku javne rasprave prisutni su uzeli učešće u samoj raspravi, iznosili svoja razmišljanja, prijedloge i stavove koji će biti uzeti u razmatranje i analizu, te će na iste dobiti odgovore i obrazloženja.

Nosilac pripreme Izmjena i dopuna Prostornog plana je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona, koji će u zajedničkoj saradnji raditi na prijedlogu dopune odluka , te na Izvještaju o provedenoj javnoj raspravi koji će dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje.

Press Grada Visoko