Održana završna javna rasprava

Danas je u Velikoj sali Grada Visoko održana završna  javna rasprava o tri Nacrta od kojih je:

  1. Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
  2. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
  3. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu

Prisutni na javnoj raspravi bili su u mogućnosti dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđene nacrte usvojenih akata.

Image00006

Press Grada Visoko