Održana Skupština Saveza za sport i rekreaciju invalida (SSRI) Visoko

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

SAVEZA ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA

Uz prisustvo  17 od pozvanih 21 delegata  Saveza za sport i rekreaciju invalida (SSRI)  Visoko  održana je redovna Izvještajna Skupština kojoj  je predsjedavao  Avdo Trgo.

Izvještavalo se o  radu i  finansijskom poslovanju  za predhodnu godinu , te  usvojen  plani rada i  finansijski plan za tekuću godinu, kao i  određene  izmjene i dopune  Statuta SSRI radi  usaglašavanja istog sa  kantonalnim, odnosno federalnim Statutom SSI, kao i izmjene  termina koji  su  prilagođeni za ovu populaciju sportista .

Sjednici Skupštine SSRI  prisustvovali su  i gosti  iz  nekoliko  sportskih  klubova  i udruženja općine Visoko,  te  svojim  obraćanjem ponovili opredijeljenost za  uspješan rad ovog Saveza i  naravno  naglasili svoju  namjeru  za jačanje  dobrih odnosa  sa rukovodstvom  SSRI.

U okviru Izvještaja o radu Saveza za  2016. godinu  predsjednik UO  Avdija Višća  taksativno pobrojao  nastupe i rezultate  sportista  osoba sa invaliditetom  ovog Saveza, koji su  kroz dobre  nastupe na kantonalnim takmičenjima često  bili  dijelom reprezentativnih  selekcija Sportskog  saveza invalida ZDK  gdje su  također  ostvarivali zapažene rezultate na  federalnim i KUP takmičenjima.

Uspjeh takmičara SSRI Visoko  najbolje se ogleda kroz  proglašenje  ovog Saveza  najboljom  općinskom ekipom Ze-Do Kantona na proglašenju  najboljih u Zenici za 2016. godinu.

Pod tačkom Razno otvorilo se niz  pitanja koji  koče razvoj  ovog  Saveza , a osnovni  problemi jesu  neposjedovanje  prostora za rad, nedovoljna   finansijska podrška određenih  nivoa koji bi  trebali  i morali  više senzibiliteta da  pokažu  prema ovoj  populaciji stanovnika, jer  sport  je  bitan faktor u  resocijalizaciji  osoba sa invaliditetom.

Skupština završena Zaključnom da se ponovo  uputi  zahtjev nadležnim općinskim vlastima za prijem  delegacije SSRI   u cilju  iznalaženja kompromisnog  rješenja  za  rješavanje  statusnih pitanja , a sve nakon  deložoranja istih iz  prostora  u kompleksu stadiona Luke gdje  je sjedište istog bilo  preko  35 godina.

Senad G.

Foto galerija FB – Magazin plus