Održana Skupština RK”Bosna Centrotrans”, izabran novi UO

750

U Velikoj sali Općine Visoko večeras je održana Izvještajno – izborna sjednica Skupštine RK Bosna Visoko. Na dnevnom redu su se našle sljedeće tačke:  Izbor radnog tijela Skupštine, usvajanje zapisnika sa izborne Skupštine održane 15.08.2016. godine, izvještaj privremenog UO RK Bosna Centrotrans za period 01.09.2016 do 31.05.2017. – takmičarska sezona 2016/17 – sa bilansima, Razrješenje i imenovanje članova Skupštine kluba, te predsjednika i potpredsjednika Skupštine, razrješenje privremenog UO RK Bosna – Centrotrans Visoko i imenovanje članova UO RK Bosna – Centrotrans Visoko, koje su i usvojene, a izabrani su i novi predsjednik i potpredsjednik Skupštine, te članovi Upravnog odbora kluba. Za novog predsjednika Skupštine RK Bosna Visoko izabran je Almedin Babić, dok je za potpredsjednicu izabrana Sadeta Jamaković. U klub je ušlo sedam novih članova Uprave, a to su: Adnan Delić, Madžid Avdagić, Dino Delibašić, Tarik Karavdić, Mahir Džudžo, Semir Dokso i Alija Bojčić. Za sutra je zakazan sastanak nakon kojeg će biti poznati i novi predsjednik i potpredsjednik Kluba.

Komentari

komentara