Održana redovna skupština SSR OSI Visoko

Savez za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom (SSR OSI) Visoko održao redovnu Izvještajnu skupštinu. 

Uz prisustvo 13 od pozvanih 19 delegata Skupštine predsjednik Trgo Avdo predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

Kroz Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj i izvještaj NO koje su dodatno pojasnili predsjednik UO Avdija Višča i član UO Reuf Lemeš oslikava se stanje u radu ovog Saveza koji i pored mnogo problema djeluje u duhu i skladu sa Statutom i pravilnikom rada, te postiže jako dobre rezultate u okviru redovnih takmičenja na kantonalnom, federalnom i državnom nivou. 

I dalje ostaje problem ne riješenog sjedišta Saveza, koje je izuzeto od strane općinskih vlasti bez iznalaženja drugog prostora u kome bi se smjestili sportisti invalidi koji imaju čime da se pohvale.

 U zaključku dolazi se do spoznaje da će se ponovo tražiti sastanak sa vrhom općinske izvršne vlasti kako bi se pronašlo rješenje i konačno izvršile kompenzacije za oduzetu boćarsku stazu, džambo šah i poslovne prostorije Saveza u Visokom. 

Izvještaji su usvojeni , kao i program rada sa finansijskim planom za tekuću godinu.

Senad Goralija