Održana prezentacija o markici zdravstvenih usluga

ODRŽANA PREZENTACIJA O ZNAČAJU MARKICA KOJIMA SE STIČE PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PARTICIPACIJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u Velikoj sali Općine Visoko su prezentirali značaj i pogodnosti vezane za kupovinu markice kojom se stiče pravo oslobađanja od participacije zdravstvenih usluga.

„Glavni razlog uvođenja markica jeste slaba naplata participacije i benefiti koji očekuju osigurana lica uvođenjem ovih markica. Cjelokupno radno aktivno stanovništvo je prema važećoj odluci dužno plačati participaciju prilikom korištenja zdravstvene zaštite. Ukoliko kupimo markicu koja vrijedi godinu dana, tokom te godine bićemo oslobođeni plaćanja participacije“, pojasnila je gđa. Mirzeta Subašić – direktorica ZZO ZDK.

Slika 6

Istakla je mnoštvo pogodnosti za vlasnike markice, koji će, prilikom korištenja zdravstvene zaštite, uštediti znatna finansijska sredstva.

Najveću korist će imati radno aktivno stanovništvo, ali i penzioneri, djeca i RVI, koji će kupovinom markice u narednih 12 mjeseci biti oslobođeni plaćanja 1 KM po receptu za lijekove sa Esencijalne liste.

Naglašeno je da se premije odnose isključivo na zdravstvene usluge za koje se do sada naplaćivala participacija, te 1 KM za recept za lijekove sa Esencijalne liste.

Slika 1

Slika 2

„Prilikom uvođenja markica, slijedili smo iskustva drugih kantona (TK i UNSK) i na osnovu njihovih iskustava odlučili smo se za uvođenje markica i u ZDK. Ideju promovišemo putujući po gradovima ZDK i putem medija, tako da postoji veliki interes osiguranih lica za kupovinu markica. Kupac može biti fizičko lice, poslodavac ili sindikat“, zaključila je gđa. Subašić.

Slika 4

Dr. Alen Omanović – v.d. direktora JU Dom zdravlja Visoko smatra da je značaj kupovine markica već prepoznat i na području naše općine.

Istakao je podatak da sve veći broj radno sposobnih stanovnika kupuje markicu i da je to u ovom trenutku top tema u ZDK kada je zdravstvo u pitanju, uz nadu da će veliki broj firmi kupiti markice za svoje radnike.

Iznos premije – markice je 20 KM po osobi, vrijedi godinu dana, a krajnji rok za uplatu je 31. mart ove godine.

Slika 3

Slika 5

Slika 7

Press Općine Visoko