Održana prezentacija o CoolHeating projektu

Općina Visoko je u saradnji sa JP Elektroprivreda BIH organizovala sastanak i prezentaciju za lokalne predstavnike Općine Visoko, direktore Javnih ustanova i predstavnike privatnih sektora, i tom prilikom ih upoznala sa projektom Horizont 2020 CoolHeating (Br. 691679), koji finansira Evropska unija.

U prethodnom periodu Općina Visoko je provela anketu o utrošku energije u određenim područjima grada Visoko, a koja je dio projekta EU Horizont 2020 CoolHeating (Br. 691679). Cilj ovog Projekta je pružiti podršku implementaciji malih modularnih sistema grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije za potrebe općina i manjih gradova.

Na današnjem sastanku održana je prezentacija kroz koju su prisutni upoznati o CoolHeating projektu i predstavljeni su primjeri dobre prakse u nekim od razvijenih zemljama Evropske unije, kao što je Njemačka, Danska i Austrija. Na kraju prezentacije naveden je i pregled planiranih akrivnosti kroz projekat, navodeći primijenjeni modularni sistem u susjednim zemljama, kao i nekoliko značajnih primjera iz naše zemlje.

Na sastanku su razmijenjena različita konstruktivna mišljenja u pogledu uvođenja eko-energije ili obnovljivih izvora energije. Svi učesnici su jedinstvenog stava da se treba iznaći optimalno i ekonomski isplativo rješenje, odnosno obnovljivi izvori energije sa što manje štetnih emisija u prirodi.

Iako je ovo bio samo sastanak čiji se rezultati mogu očekivati u narednim godinama, ipak slobodno možemo reći da današnji sastanak je prvi korak u izgradnji čišće i energetski efikasnije općine Visoko.

 

Press Općine Visoko

visoko.goc.ba