Održana javna rasprava o nacrtima odluka o … projektu „Sebilj“ – Visoko

Održana javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju urbanističkog projekta „Sebilj“ – Visoko

Općinsko vijeće Visoko je na 22. sjednici održanoj 27.09.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko  i Nacrt odluke o provođenju  Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko, za koje je bila otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a nosilac izrade Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka.

Danas, sa početkom  u 1200 h u Velikoj sali Općine Visoko održana je završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta “Sebilj”- Visoko.  Nosioci izrade su izvršili prezentaciju, a zainteresovani građani su dali svoje prijedloge, primjedbe i sugestije koje će se razmotriti i ugraditi u prijedlog projekta.

Press Općine Visoko