Održana izvještajno-izborna skupština SRD “Visoko”

U prostorijama Ribarskog doma održana je izvještajno-izborna skupština SRD „Visoko“ Visoko, prisutnim delegatima  obratio se predsjednik skupštine Čelebić Nijaz, pročitao dnevni red, koji je jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvojen.

Dnavni red:

1.Izvještaj o radu za 2016. godinu;

  1. Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu;
  2. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu;
  3. Izvještaj takmičarske komisije;
  4. Izvještaj društvene kontrole;
  5. Provođenje izborne procedure za izbor imenovanje:

– Verifikacione komisije 3 člana i ovjerivači zapisnika 2 člana;

– Upravnog odbora društva (10+1, ukupno 11 članova);

– Predsjednika Upravnog odbora –predsjednika društva;

– Nadzornog odbora (3 člana);

– Predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine;

-Disciplinske komisije (3 člana);

– Sekretara društva;

Nakon izbora verifikacione komisije od 3 člana i ovjerivača zapisnika od 2 člana, jednoglasnom odlukom delegata skupštine za verifikacionu komisiju izabrani su: Koljenović Alija, Kubat Samir i Vražalić Nusret, za ovjerivače zapisnika izabrani su: Burko Amir i Penjić Abdulah.

Predsjednik društva Hodžić Kenan je upoznao delegate skupštine o radu društva u prošloj godini. Jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se Izvještaj o radu za 2016. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora Koljenović Alija upoznao je prisutne delegate skupštine  o pregledu finansijskog poslovanja za 2016. godinu, jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu.

Finansijsko poslovanje za 2016. godinu prezentovao je sekretar društva Koljenović Emir, finansijsko poslovanje za 2016. godinu jednoglasnom odlukom delegata skupštine se usvaja.

Predsjednik Takmičarske komisije Džafić Adnan pročitao izvještaj takmičarske komisije za 2016. godinu jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj takmičarske komisije za 2016. godinu.

Predsjednik Društvene kontrole Bukurević Zijad upoznao je  prisutne o radu društvene kontrole, u prošloj godini izvršeno je ukupno 22 obilaska-kontrola, te su podnesene i  realizovane tri prekršajne prijave, jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj društvene kontrole za 2016. godinu.

Istaknutim članovima društva uručene su zahvalnice i  pokloni za unapređenje i ukupni razvoj društva: Hodžić Kenanu, Omanović Vejsilu, Koljenović Emiru i Ihtijarević Mersihi.

Zahvalnice za zaštitu i očuvanje ribljeg fonda uručene su: ribočuvaru Bukva Idrizu (nagrada) i Bukurević Zijadu.

Diplome za majstora staze: Keso Fejzi (sastavci), Dedić Emiru (Rijeka Fojnica) i Smajić Rušidu (Seoća).

Za doprinos i unapređenje sportskog ribolova uručena je Počasna dozvola Čelebić Nijazu.

Uručene su zahvalnice sponzorima-donatorima: Općina Visoko, Ministrastvo za nauku, kulturu i sport ZDK, Albex-Group D.O.O, Fah-Kožar D.O.O. , Brovis D.D. i Muzuri D.O.O.

Prisutni delegati skupštine, izvršili su tajno glasanje, nakon prebrojavanja glasova, na izbornoj skupštini društva izabrano je slijedeće rukovodstvo u trajanju mandata od četiri četri godine od 2017. godine do 2020. godine.

-Predsjednik U.O. SRD ”Visoko” Visoko Hodžić Kenan

-Članovi U.O. SRD ”Visoko” Visoko:

1.Bukurević Zijad

2.Burko Amir

3.Šahinović Nijaz

4.Alić Zaim

5.Dreca Hasan

6.Džafić Adnan

7.Omanović Vejsil

8.Limo Kenan

9.Šahinović Nihad

10.Vila Rašid

Sekretar društva :Koljenović Emir

Predsjenik skupštine:Čelebić  Nijaz

Zamjenik predsjednika skupštine: Čehajić Midhat

Nadzorni odbor:

1.Koljenović Alija

2.Dišalari Nijaz

3.Fazlić Haris

Disciplinska komisija:

1.Krehić Zihnija

2.Sokić Esad

3.Vražalić  Nusret