Održana Izvještajna skupština Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko

Danas je u Općini Visoko održana Izvještajna skupština Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja (UDNRP) Visoko, na kojoj su bili prisutni članovi Udruženja. Ispred Općine Visoko prisutnim se obratila šefica Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Meliha Trako i ukratko upoznala članove o aktivnostima koje je Služba u protekloj godini provela, kao i o aktivnostima koje su planirane za narednu godinu.

Press Općine Visoko

Visoko.gov.ba