Održana edukacija ispred USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama

Općina Visoko u saradnji sa USAID-om danas je organizovala edukaciju za marginaliziranu grupu žena koje se žele prijaviti na Javni poziv za finansiranje marginaliziranih grupa i tim putem ostvariti finansijska sredstva za pokretanje biznisa. Na današnjoj edukaciji zainteresovanim građankama predstavljen je način pisanja biznis plana, kao i sve pojedinosti koje jedan biznis plan treba sadržavati, kako bi aplicirale na Javni poziv. Edukator ispred USAID-ovog Programa bila je gđa. Dragana Jovanović, diplomirani ekonomista i Amila Dedić, koordinatorica USAID-ovog Programa PMG. Tokom edukacije zainteresovane građanke predstavile su svoje biznis ideje i dobile stručne savjete kako razraditi iste, te uputstva za pokretanje biznisa, od ideje do implementacije.

 

Press Općine Visoko