Održana 30. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

SAOPĆENJE SA 30. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ODRŽANE DANA 09.02.2021. GODINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 30. sjednici održanoj dana 09.02.2021. godine imala na dnevnom redu šest tačaka. Na početku sjednice, svečanu izjavu je dala nova poslanica Skupštine Enesa Piro-Bedaković, (koja je dobila mandat umjesto Vedada Jusića, koji je podnio ostavku zbog izbora za načelnika općine Breza), čime je preuzela dužnost poslanice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Prije otvaranja pretresa o prvoj tačci dnevnog reda, (Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), resorni kantonalni ministar je, u ime podnosioca Prijedloga navedenog Zakona, isti povukao. Zatim je u okviru druge i treće tačke dnevnog reda Skupština Kantona utvrdila svoje mišljenje na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine i  Nacrt Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. Utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona su data uvažavajući prethodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, uz napomenu da su uz Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice dostavljena i mišljenja Saveza samostalnih sindikata BiH-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja poslodavaca FBIH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona o Nacrtu Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021.-2027.). Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena resornim federalnim ministarstvima, zajedno sa mišljenjima nadležnih skupštinskih komisija, kao i izvodom iz transkripta sa 30. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje pomenutih akata.

Zatim je u okviru četvrte tačke dnevnog reda donesena Odluka o usvajanju Platforme za mir podnesene od strane USAID-ovog Projekta PRO-Budućnost koji provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS). Platforma za mir je krunski dokument USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Platformu za mir je ranije podržalo i usvojio 75 općina/gradova, te skupštine Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10, kao i Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH.

Zastupnici su potom razmatrali i dva strateška dokumenta: Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. – 2027. godina i Strategija razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.- 2024. godina, nakon čega su donesene Odluke o usvajanju navedenih Strategija.

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Zeničko-dobojskog kantona koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje.

 Strategija razvoja sporta je prikaz trenutne pozicije, te prepoznavanje prilika za njeno poboljšanje, kao i prikaz ciljeva i načina kako da se učini pomak do nove bolje pozicije. Zakonom o sportu Zeničko-dobojskog kantona svrha izrade Strategije definirana je kao ostvarivanje javnog interesa i ciljeva u sportu na taj način što se Strategijom utvrđuju osnovna polazišta i pravci razvoja, sadržaj i obim sportskih djelatnosti koji se sufinanciraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, razvojni i stručni zadaci u sportu, okvirni kriteriji za vrednovanje programa i njihovog finansiranja, nosioci razvoja i mjere kontrole njegove realizacije.

Stručna služba Skupštine ZDK