Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Jučer je u sali Općinskog vijeća održana treća sjednica Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati. Na početku sjednice Emir Džafić (SDA) dao je svečanu izjavu i prihvatio se pozicije vijećnika.
Sjednici je prisustvovalo ukupno 24 vijećnika, a vijećnica Zijada Smailagić (SDA) najavila je odsustvo sa sjednice.
Na sjednici se raspravljalo o sedam tačaka Dnevnog reda.
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojen je sa 24 glasa ZA.
2. Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.
U povodu ove tačke Dnevnog reda načelnica mr.sci Amra Babić i Edina Ferizović, pomoćnica načelnice dale su nekoliko dodatnih obrazloženja, a vezano za upućene amandmane. Prijedlog je usvojen sa 17 glasova ZA i 7 UZDRŽANIH.
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu bez vođenja rasprave jednoglasno je usvojen sa 23 glasa ZA.

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu, također je usvojen jednoglasno sa 23 ZA.

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju Jedinice za implementaciju Projekta dogradnja vodovodne mreže Visoko usvojen je sa 23 glasa ZA.
6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti predstavniku Općine u skupštini JKP “Visoko” doo Visoko, da donese odluke s ciljem implementacije Odluke Općinskog vijeća o pokretanju postupka i uspostavljanju javnog dobra na objektima vodosnabdijevanja gradske vodovodne mreže (Službeni glasnik Općine Visoko, broj: 05/14) usvojen je jednoglasno sa 23 ZA.

7. Vijećnička pitanja i inicijative
U okviru posljednje tačke dnevnog reda raspoređeni su odgovori na upućena pitanja i inicijative sa 2. sjednice Općinskog vijeća, a na kraju su vijećnici uputili i nova pitanja i inicijative općinskim službama.

 

Press Općine Visoko

visoko.gov.ba