Lokalne TemeOdržana 23.sjednica Gradskog vijeća Visoko – Usvojen najveći budžet Visokog u historiji

Održana 23.sjednica Gradskog vijeća Visoko – Usvojen najveći budžet Visokog u historiji

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 23.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, ujedno i posljednja sjednica u 2022.godini. Sjednici je prisustvovao 21 vijećnik, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima, direktor JP „Visoko Ekoeneregija“ d.o.o Amer Hindija, te zastupnik u Federalnom parlamentu Belmin Zukan. Na samom početku sjednice vijećnica Nevzeta Begić je pred Gradskim vijećem dala i potpisala svečanu izjavu kojom je preuzela mandat koji joj je dodijeljen od strane CIK-a, a kao kandidatu SBB-a

Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojen je sa 21 glasom ZA, a kao što se i očekivalo najviše pitanje i najveća rasprava se vodila o drugoj tački dnevnog reda, Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2023. godinu. Gradonačelnik Mirza Ganić je tokom rasprave pokušao pojasniti vijećnicima sam iznos budžeta, ali i njegovu namjenu, kao i projekte koji su predviđeni. – Imamo mnogo projekata koji su ugovoreni i čija realizacija slijedi u kalendarskoj 2023.godini i oni su u visini od 2,2 miliona KM. Također, tu je i iznos od 2,1 milion KM sredstava od viših nivoa vlasti. Ono što bih također pomenuo jeste iznos subvencije od 150.000 KM za JKP „Visoko“, a odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada i na ovaj način, pošto je poskupilo gorivo, kao i sve ostalo, mi ćemo zadržati cijenu odvoza za naše građane na istom nivou kao i do sada, a subvencijom pomoći JKP „Visoko“ da održi ekonomsku isplativost. Pored ovoga u proteklom periodu smo smanjili cijenu vode i obezbijedili besplatne priključke za branioce, a ništa od usluga nije poskupilo i na to smo ponosni, ako znamo do kakvih promjena i poskupljenja je došlo. – pojasnio je gradonačelnik Ganić neka od pitanja vijećnika, te istaknuo kako se on i Gradska uprava ponašaju upravo onako kako je i govorio da će se ponašati, a to je domaćinski odnos. – Zatekli smo dug od 1,8 miliona KM koji smo vratili i sa milion KM plusa ušli u 2022.godinu. Na kraju ove godine ponovo ćemo imati isti iznos ili malo veći u plusu i prenijeti u narednu, 2023.godinu. – zaključio je gradonačelnik Ganić. Poslije rasprave i obrazloženja uslijedilo je i glasanje o amandmanima SDP-a koji nisu usvojeni, kao i glasanje o Prijedlogu budžeta koji je usvojen sa 18 glasova ZA, 3 glasa protiv i jednim uzdržanim glasom.

3. tačka dnevnog reda,  Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2023. Godinu usvojena je sa 20 glasova ZA i po jednim protiv i uzdržan.

4. tačka dnevnog reda, Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu imala je također četiri amandmana SDP-a o kojima su se vijećnici pojedinačno izjašnjavali, a niti jedan od njih nije usvojen, dok je tačka dnevnog reda usvojena sa 19 glasova ZA, 2 glasa protiv i jednim uzdržanim.

5.   Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2023.godinu je usvojen sa 17 glasova ZA i 3 uzdržana.

6.   Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za 2023.godinu je usvojen sa 18 glasova ZA i 3 uzdržana, a isti omjer glasova je imala i 7.tačka,   Prijedlog  zaključka o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2023. Godinu.

8.tačka dnevnog reda,   Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2023.godinu je također imala amandman SDP-a koji je uz 4 glasa ZA i 17 protiv odbijen, dok je Prijedlog usvojen sa 19 glasova ZA, i po jednim protiv i uzdržan.

Vijećnici su usvojili i 9.tačku dnevnog reda,   Nacrt Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“, uz zaključak da se otvori javna rasprava u trajanju od 15 dana, za čije provođenje se zadužuju Stručna služba za poslove GV Visoko, a nakon provedene javne rasprave, Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje događaja će utvrditi Prijedlog Odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“ koji će se sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti GV na razmatranje i usvajanje.

10.tačka,  Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti

a)           Prijedlog odluke o uspostavi prava vlasništva na k.č.br. 1026 KO Visoko usvojen sa 20 glasova ZA

b)           Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina usvojen sa 21 glasom ZA.

 

11.tačka,  Prijedlog Zaključka o potvrđivanju odluke Skupštine JP “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko o imenovanju članova Nadzornog odbora, kao i  12.tačka,   Izvještaj JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko o poduzetim aktivnostima usvojene su jednoglasno, a na kraju su ostala vijećnička pitanja i inicijative čime je iscrpljen dnevni red posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća Visoko.


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE