Održan sastanak sa predstavnicima Kommunalkredit Public Consultinga i Zavoda za vodoprivredu

Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić sa saradnicima je danas ugostila predstavnike Kommunalkredit Public Consultinga i predstavnike Zavoda za vodoprivredu iz Sarajeva, koji su od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) angažovani da naprave analizu poslovanja JKP „Visoko“ i ponude svoje preporuke o radu i usklađivanju ovog preduzeća.

Sastanku je, između ostalih, prisustvovao i direktor JKP „Visoko“ dr. sci. Hasan Prelić, a izražena je namjera da se pripremi odgovarajući strateški, realno provodivi dokument, koji bi poboljšao funkcionisanje i saradnju lokalne zajednice sa javnim komunalnim preduzećem i višim instancama, te ubrzao pozitivne korake prilikom realizacije krucijalnih projekata, kao što je dugo pripremani projekat proširenja gradske vodovodne mreže Visoko.

Slika 1

Slika 2

Načelnica Babić goste je upoznala sa dosadašnjim aktivnostima na historijskom projektu koji će obezbjediti pitku vodu za dodatnih 12.000 naših sugrađana, kao i sa najosnovnijim društveno-historijskim karakteristikama Visokog  kao kolijevke bosanskohercegovačke civilizacije.

Istakla je da je svaka pomoć prilikom realizacije strateških projekata dobrodošla i da se timskim radom moraju osigurati maksimalna saradnja i benefiti.

Slika 3

Slika 5

Naglasila je da su napravljeni pozitivni iskoraci u ekonomičnosti i poslovanju JKP „Visoko“ i da saradnja sa novim menadžmentom i direktorom besprijekorno funkcioniše, te da projekat vodosnabdijevanja predstavlja kulminaciju napora lokalne vlasti, koji su trajali oko 6 godina, da se osigura pitka voda za sve stanovnike visočke općine, koja će hemijski, bakteriološki i higijenski biti ispravna, što će podrazumijevati objedinjavanje svih lokalnih vodovoda u jedinstveni sistem pod upravom JKP “Visoko”.

Slika 4

Podvukla je konstantno pružanje podrške, te bitnost jačanja javnog sektora kao jednog od najsnažnijih alata za upravljanje lokalnom zajednicom i podsjetila da je Općina Visoko prije nekoliko godina proglasila sve vodovodne objekte javnim dobrom, što je goste posebno impresioniralo.

Sagovornici su zaključili da je pred njima kompleksan posao, ali da će, uz odgovarajuću saradnju na svim stranama, ciljevi biti ostvareni, što će visočku općinu dodatno učvrstiti na listi najperspektivnijih i najatraktivnijih bosanskohercegovačkih lokalnih zajednica.

Slika 6

Slika 7

Press Općine Visoko