Održan prvi Dan otvorenih vrata u Vladi ZDK

Kako je i najavljeno, građani o svojim problemima govorili sa predsjedavajućom Skupštine ZDK

464

Predsjedavajuća Skupštine ZDK, Draženka Subašić, je prema najavljenom terminu za Dan otvorenih vrata 4.5.2015. godine u svom Uredu primila devet građana našeg Kantona.

Građani su predsjedavajućoj Skupštine iznijeli probleme s kojima se susreću i tražili su da se uključi u njihovo rješavanje. Problemi naših građana su vezani za svakodnevni život i kreću se od potrebe da se pomogne osobama s invaliditetom u pristupu svim javnim objektima, posebno vjerskim, zatim potreba da se pomogne građaninu u čišćenju terena od prošlogodišnjih polava, te izgradnji trotoara na regionalnom putu Podlugovi-Vareš-Kamensko, kao i problemi sa psima lutalicama.

Predsjedavajuća Subašić je sa svakim građaninom obavila razgovor, zabilježila sve teme o kojima su razgovarali, a nakon toga je uputila pisma resornim ministarstvima s ciljem dobivanja informacija u vezi sa mogućnošću rješavanja svakog pojedinačnog problema koji su joj građani predočali o čemu će svaki građanin posebno biti obaviješten.

Komentari

komentara