Odobreni plastenici po projektu Poticanja poljoprivredne proizvodnje …

Obavještenje – dostavlja se ,

Po objavljenom Javnom pozivu za projekat „Poticanja poljoprivredne proizvodnje a u cilju ekonomskog osnaživanja porodica kroz proizvodnju povrća na području općine Visoko“, kroz dodjelu plastenika, pristigla su 42 zahtjeva. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije izvršen je obilazak terena od strane imenovane Komisije, te je sljedećim licima odobrena dodjela plastenika:

Tabela: Spisak lica kojima je odobren plastenik po projektu Poticanja poljoprivredne proizvodnje a u cilju ekonomskog osnaživanja porodica kroz proizvodnju povrća na području općine Visoko“
Rb. Ime i prezime Adresa
1 Suljagić Almina – D.Vratnica
2 Kosovac Asim – Vidovići
3 Jusufović Amela – G.Moštre
4 Suad Planinčić – Liješeva
5 Mrkalić Abdulah – Poklečići
6 Mihaljević Adisa – Tujlići
7 Kosovac Selver – Vidovići
8 Zerdo Zijad – Slatina
9 Lepić Ahmed – Grđevac
10 Kemal Alihodžić – Paljika
11 Bešić Elvir – Kološići
12 Zerdo Meho – Slatina
13 Bečić Hasnija – G.Goduša
14 Frljak Dženana – Biskupići
15 Pelto Dževad – D.Moštre
16 Šabanović Nijaz – Visočkih b.
17 Smajić Hikmet – Durmića
18 Mušinbegović Nedžad – Kološići
19 Šehić Suvad – D.Vratnica
20 Šabanović Nihad – Porječani
OPĆINSKA NAČELNICA
mr.sci.Amra Babić