Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj:01/2-02-614/17 od 05.05.2017. godine