Odgovor na zastupničku inicijativu Jasmine Zubić (SDP) o nabavci proteza za dijalizne bolesnike

385
Zastupnica Jasmina Zubić (SDP) na 13. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja je održana 13.12.2016. godine podnijela je inicijativu da se na listu zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog Fonda solidarnosti uvrsti konstrukcija vaskularnog pristupa, odnosno konstrukcija fistula kao i nabavka proteza za dijalizu, navodeći sljedeće obrazloženje:
Postoji veliki broj pacijenata (dijaliznih bolesnika) koji zbog bolesti dijabetesa, istrošenosti venskog sistema ili nerazvijenosti venskog sistema ruku imaju velikih problema u postupku dijalize, te im je neophodno omogućiti proteze u teškim slučajevima u kojima nije moguća konstrukcija. Do sada ovakav tretman nije bio finansiran od strane Zavoda i ako se inicijativa prihvati, smatram da bi značajno doprinijeli poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenata.
Zanimljivo je da odgovor Vlade na inicijativu stiže 9 mjeseci nakon što je upućena uz obrazloženje da bi inicijativa mogla biti prihvaćena ukoliko se obezbijede dodatna sredstva u Federalnom fondu uz opasku da se Udruga ljekara za nefroligiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH do sada nije obratila sa inicijativom za izmjenu i dopunu Pravilnika na način da se u isti uvrsti konstrukcija vaskularnog pristupa, odnosno konstrukcija arteriovenskih fistula kao i nabavka proteza. Zanimljivo je da Vlada zanemaruje činjenicu da izabrani zastupnici imaju mandat ali i obavezu da ovakve i slične inicijative upućuju prema institucijama vlasti i zahtijevaju njihovu realizaciju s ciljem unapređenja života građana koji su ih birali.

Komentari

komentara