Odbijena žalba Radovana Karadžića

Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova (MMKS) odbio je žalbu Radovana Karadžića koju je uložio na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta.

Predsjednik MMKS-a Carmel Agius u svojoj odluci navodi da ne postoji pravna osnova u Statutu i Pravilniku za Karadžićevo ulaganje žalbe presudu, zbog čega je odbio ovaj zahtjev.

U žalbi, koju je potpisao Karadžićev advokat Peter Robinson, navodi se da je dvotrećinska većina u presudi napravila grešku tako što je prekršila pravo Karadžića na žalbu kada je donijela odluku o izricanju doživotne kazne, umjesto da pitanje o prikladnoj kazni vrati Sudskom vijeću.