Od kada je „Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta“ zahtjevnije od autocesta

ODLUKU o izboru najpovoljniieg ponuđača za javnu nabavku objavljenu Obavještenjem o nabavci broj : 870-1-2-85-3-62117

 

ODLUKA u PDF-u

 


Zimsko održavanje cesta, godinam je predmet sudskih sporenja, a sve su šanse da će tako biti i ove godine.

Administrativni manevrski prostor s kojim vlasti se služe da javne poslove dijele preduzećima koja su im povolji, prelazi svaku granicu logike i zdravog razuma.

Odluka koju Vam donosimo u prilogu, između ostalog ovdašnjim preduzećima uskraćuje posao, a uvode se javna preduzeća iz susjednog Kaknja.
Preduzeća koja godinama rade održavanja puteva za ovdašnju vlast nisu kvalifikovana da rade manje zahtjevne poslove.
Preduzeća koja održavaju regionalne puteve i autoceste u Visokom ne zadovoljavaju uslove za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta.

visoko.ba