Od diskriminacije do mjesta u Općinskom vijeću

Melina Halilović je Romkinja iz Visokog. U ovoj opštini, jedina je predstavnica nacionalnih manjina. Njen put do uspjeha bio je trnovit, a nisu je zaobišle ni uobičajene predrasude.

Konstitutivni i ostali. Podjela svojstvena politici u životu i radu i Meline Halilović ne nalazi primjenu, a ni opravdanje.

“Ja sam trenutno jedina koja je u Općini Visoko kao predstavnica nacionalne manjine, to jeste romske nacionalne manjine. Ne želim uopšte da se to nekako vezuje za moju nacionalnost. Sav moj aktivizam, angažman. Prije svega, ja sam neko ko može da doprinese mojoj zajednici. Ne samo što se tiče romske populacije. Općina Visoko sad ima nekoga ko se razumije u razne strategije, jer sam učstvovala na brojnim treninzima, seminarima…”

Sa petnaest godina ostala je bez roditelja. Mlađoj sestri jedina je podrška. A umjesto podrške za sebe, nailazila je uglavnom na predrasude…

“Dan danas djeca znaju ko je koje nacionalnosti. Na osnovu nacionalnosti su me diskriminirali – Ciganko, ti živiš u toj mahali, u toj mahali su samo cigani…”

Sve je bilo samo vjetar u leđa. Danas nastoji da, bar u Visokom, drugi Romi ne osjete breme prefiksa “ostali”….

“Ove godine oni su pokazali da nisu pasivni. Glasali su. Odlučili su da imaju nekoga ko će da govori o problemima sa kojima se romska populacija susreće i da imaju glas tamo gdje se donose odluke. Jako je bitno je da imamo glas tamo gdje se donose odluke. Zašto da se o nama govori bez nas…”

To je pitanje zbog kojeg je i sama našla mjesto u lokalnoj politici. No samo u lokalnoj. Još je mnogo “Melina” u Bosni i Hercegovini, mnogo nesuđenih perspektivnih predsjednica, zastupnica…

Izvor: N1