Od 50 uzetih uzoraka sa lokalnih vodovoda, 6 ispravno, a 44 neispravna

Realizacijom Programa – Lokalni vodni objekti 2018. u mjesecu oktobru 2018. godine  izvršeno je uzorkovanje voda sa lokalnih vodovoda na području općine Visoko, zbog ispitivanja hemijske i mikrobiološke analize vode koje su izvršene od strane JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Ukupno je uzeto 50 uzoraka vode sa lokalnih vodovoda na području općine Visoko. Rezultati analiza su pokazali da od 50 uzetih uzoraka sa lokalnih vodovoda, 6 uzoraka bilo ispravno, a 44 neispravna, odnosno kod 44 uzorka je potvrđeno prisustvo bakterija u vodi za piće. Sanitarna inspektorica Općine Visoko je izvršila inspekcijski nadzor na 10 (deset) lokalnih vodovoda, i to: LV „ Tutnjevac“ Zimča, LV „Podmionica“ Tušnjići, LV „ Zamoljevac“ Poriječani, LV „ Lijeska“ Dobrinje, LV „ Mladiošnica“ Seoča, LV „ Voljevik“ Seoča, LV „ Grab“ Grab, LV „ Čatrlja“ Mali Trnovci, LV „ Mednica“ Poriječani, LV „ Studenac“ Prhovo.

Sanitarna inspektorica Općine Visoko je vodnim odborima lokalnih vodovoda, koji su do sada bili predmet inspekcijskih nadzora, rješenjima naložila poduzimanje određenih mjera kako bi dobili higijenski ispravnu vodu za piće.

Ukoliko se kroz vršenje preventivnih inspekcijskih nadzora i izdata rješenja ne postigne željeni rezultat, a to je higijenski ispravna voda za piće, Sanitarna inspektorica Općine Visoko će u skaldu sa Zakonom o zaštiti stanovnišstva od zaraznih bolesti ( „Službene novine FBiH“ broj 29/05 ) poduzeti mjere kažnjavanja.

Apelujemo na predstavnike vodnih odbora da ozbiljno shvate ovaj problem i da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobili zdravstveno ispravnu vodu za piće i time spriječili pojavu hidričnih epidemija i oboljenja prenosivih vodom.