Od 2020. g., započinje etapna rekunstrukcija ceste R 443 Visoko- Kiseljak

Inicijativa Jasmine Zubić

Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZE-DO Kantona vezano za moju inicijativu koja se odnosi na rekonstrukciju regionalne ceste R 443 Visoko- Kiseljak. U odgovoru stoji da je Planom zaštite održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2019. godinu planirana izrada Glavnog projekta rekonstrukcije pomenute dionice, te da će od 2020 godine započeti etapno rekunstrukcija ceste R 443 Visoko- Kiseljak.

Odgovor u prilogu.

Jasmina Zubić
Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH