Od 13. marta u Visokom – Javni poziv za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena

Javni poziv za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena od 13. marta u Visokom

Program podrške marginaliziranim grupama Američke agencije za međunarodni razvoj USAID (USAID/PPMG), u saradnji s jedinicama lokalne samouprave, osigurao je  680.000 KM za “Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena”.

Sredstva su namijenjena za pomoć ženama žrtvama nasilja, ženama s invaliditetom, majkama osoba s invaliditetom, te nezaposlenim mladim ženama.

Javni pozivi za dodjelu sredstava za podršku u razvoju biznisa marginaliziranim grupama žena raspisani su u: Konjicu, Tesliću, Tešnju, Zvorniku, Rudom, Prijedoru, Livnu, a u Kalinoviku i Visokom je raspisivanje javnog poziva planirano za 13. mart.

Pomoć je usmjerena marginaliziranim grupama žena koje su u dugoročno nepovoljnom položaju i koje se, po brojnim statističkim podacima, svakodnevno dovode na margine društva.

Javni pozivi otvoreni su: Općina Teslić do 26. marta , Općina Tešanj do 14. aprila , Općina Rudo do 17. aprila , Općina Kalinovik do 14. aprila , Grad Zvornik do 15. aprila , Općina Livno do 18. aprila  i Grad Prijedor do 2. aprila 2017.

Iz USAID-a navode da, iako žene čine 51,9 posto radno sposobnog stanovništva, udio žena na tržištu rada u Bosni i Hercegovini je 43 posto i najniži je u regiji. Žene u prosjeku zarađuju manje od muškaraca, a malo njih se odlučuje upustiti u svijet preduzetništva.

Svi javni pozivi dostupni su na web-stranicama jedinica lokalne samouprave, a više informacija moguće je dobiti i direktno u prostorijama jedinica lokalne samouprave, saopćeno je iz USAID-a.

Fena