Obnova horizontalne signalizacije

Općina Visoko je pokrenula aktivnosti na obnovi horizontalne signalizacije.

Smjesa za obnovu se sastoji od plastificiranog materijala, sa dodatkom perli od staklenih kuglica. Ovo je pilot projekat Općine Visoko na obnovi horizontalne signalizacije ovakvim materijalom.

Sign1

 

Sign2

Press Općine Visoko