Objavljujemo imena visočkih SDA delegata sa pravom glasa na Kongresu za dva dana

2122

U Sarajevu održana sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije na kojoj su usvojeni sljedeći zaključci:

Glavni odbor SDA usvojio je konačne liste kandidata za organe Stranke koji će biti birani na 6.Kongresu SDA 26.maja 2015.godine u Sarajevu.

Utvrđena je lista kandidata za predsjednika SDA,a kandidati  su Bakir Izetbegović,Irfan Ajanović i Šemsudin Mehmedović.

Za zamjenika predsjednika predloženi su Adil Osmanović i Mihnet Okić.

Za potpredsjednike Stranke predloženi su Asim Sarajlić, Šefik Džaferović, Denis Zvizdić, Sadik Ahmetović, Ramiz Salkić, Safet Softić, Šemsudin Dedić, Mirsad Kukić, Melika Mahmutbegović, Salko Sokolović, Husejin Smajlović, Edin Mušić, Sejad Delić, Halid Genjca, Senad Bratić, Nermin Mandra, Edin Ramić, Senad Šepić, Alija Budnjo i Semir Efendić.

Usvojene su liste kandidata za Glavni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti SDA koji će se, također, birati na 6. kongresu SDA.

Predstavnici visočkog OO SDA koji će kao delegati imati pravo glasa na Kongresu za dva dana su: Halim Zukić, dr.Zlatko Handžić, Mugdim Vranac, Aziz Brotlija, Mirza Ganić, dr.Senad Karavdić, Amir Zukić, Mirza Omanović, Zijada Smailagić, Amra Babić.

Prema ranije utvrđenoj kvoti Visoko je dobilo devet delegata, a zapravo će ih imati 10. Razlog je vjerovatno taj što je dodatno mjesto za jednog delegata pripalo Visokom iz kvote iz Glavnog odbora ili iz kvote iz KO SDA ZDK.

Komentari

komentara