Objavljen novi cjenovnik izvoda iz matičnih knjiga, vjenčanog lista i uvjerenja o državljanstvu

U posljednjem broju Službenih novina Federacije BiH objavljena je odluka Federalne vlade kojom se utvrđuju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.Cijena jednog primjerka matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista iz tačke I. ove odluke, na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku, iznosi: 

1) matična knjiga rođenih – 86,2875 KM; 

2) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B – 86,2875 KM, 

3) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A – 86,2875 KM; 

4) matična knjiga vjenčanih – 86,2875 KM; 

5) matična knjiga umrlih – 86,2875 KM; 

6) izvod iz matične knjige rođenih – 0,3920 KM; 

7) izvod iz matične knjige vjenčanih – 0,3920 KM; 

8) izvod iz matične knjige umrlih – 0,3920 KM; 

9) izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 KM; 

10) izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 KM; 

11) izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inozemstvo – 0,3920 KM; 

12) uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13 – 0,3920 KM; 

13) uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13A – 0,3920 KM; 

14) uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13B – 0,3920 KM; 

15) vjenčani list -1,72 KM; 

Kako ja navedeno, u cijene iz je uračunat i PDV, a za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list po gore navedenim cijenama.