Obilježena osma godišnjica od smrti Rasima Delića

OBILJEŽENA OSMA GODIŠNJICA OD SMRTI RASIMA DELIĆA – GENERALA ARMIJE RBIH

Na Memorijalnom kompleksu „Kovači“ u Sarajevu danas je obilježena osma godišnjice od smrti Armijskog generala dr. Rasima Delića.

U ime Općine Visoko počast su odali i cvijeće položili: prof. Bajro Fejzić – predsjedavajući Općinskog vijeća, Dinka Omanović – šefica kabineta Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, Meliha Trako – šefica Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu Općine Visoko, te predstavnici Koordinacionog odbora boračkih udruženja i organizacija sa područja visočke općine.

Nakon toga, uslijedila je posjeta porodici rahmetli generala Delića, u okviru koje su, kroz srdačan razgovor, evocirane ratne uspomene i istaknuta enormna uloga generala Delića prilikom odbrane naše domovine od agresije.

Rasim Delić rođen je u općini Čelić 4. februara 1949. godine. Sa svojih 18 godina, Delić se upisao na Vojnu akademiju Kopnene vojske i istu završio 31. jula 1971. godine.

Iste godine je stupio u službu JNA. Tokom 1970-ih i 1980-ih godina, bio je na dužnosti u različitim artiljerijskim jedinicama JNA.

13. aprila 1992. godine, zvanično je zatražio otpust iz Jugoslovenske narodne armije i stupio u snage Teritorijalne odbrane BiH (TO BiH).

TO BiH je u to vrijeme počela da se zalaže za otcjepljenje BiH od Jugoslavije.

Rasimu Deliću je 16. aprila 1992. naređeno da napusti Sarajevo i on je u Visokom počeo, sa grupom oficira, da organizuje TO Srednje Bosne, na čijem se čelu nalazio.

Od 12. maja 1992. godine postao je član Glavnog štaba TO i službeno zadužen za organizovanje i komandovanje oružanim borbenim dejstvima na teritorijama općina: Fojnica, Kreševo, Kiseljak, Visoko, Ilijaš, Vogošća, Breza, Vareš i Olovo.

Kada su snage TO postale Armija Bosne i Hercegovine, Rasim Delić je postavljen za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za operativno planiranje i obuku ARBiH, po naređenju Sefera Halilovića, koji je tada bio načelnik Glavnog štaba ali je bio potčinjen Rasimu Deliću.

U junu 1993. godine, Rasim Delić je, uz Aliju Izetbegovića i Ejupa Ganića, bio jedan od članova Predsjedništva koji su bojkotovali mirovne pregovore u Ženevi.

Rasim Delić je napustio svoj položaj zapovjednika Zajedničke komande Vojske FBiH 1. septembra 2000. godine.

Ranije, te iste godine, to je najavio lično predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, 29. februara.

Preminuo je 16. aprila 2010. godine u Sarajevu.

Godišnjica njegove smrti obilježava se dan nakon obilježavanja Dana Armije RBiH (15. april).

Ovakvi datumi su prilika da se podsjetimo na ključnu historijsku ulogu Armije, koja je Bosnu i Hercegovinu sačuvala onda kada je bilo najpotrebnije, prilikom agresije tokom prve polovine 90 – tih godina prošlog vijeka, uz napomenu da se svakodnevno moramo boriti protiv svih oblika fašizma i podučavati mlade generacije o viševjekovnoj, multikulturalnoj historiji naše domovine i njenih naroda, kako se zlo više nikada ne bi ponovilo i kako bi mir na ovim prostorima bio trajna kategorija.

 

Press Općine Visoko