Obilježavanje 23. godišnjice pogibije dobitnika ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” rahmetli Vilić Adema

JOB “Unija veterana” Visoko u suradnji sa Koordinacionim odborom boračkih udruženja općine Visoko dana 03.11.2017. godine, petak organizuje obilježavanje 23. godišnjice pogibije dobitnika ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” rahmetli VILIĆ (MUSTAFA) ADEMA i 23. godišnju pogibije rahmetli SKOPLJAK NIHADA HADE.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate skup koji počinje na Centralnom Spomen obilježju u Visokom.

PROTOKOL:
Petak, 03.11.2017.

10:30 sati – Okupljanje ispred Centralnog Spomen obilježja u Visokom
(prigodan program osnovnih i srednjih škola Visoko)
11:00 sati – Obilazak mezarja u Topuzovom polju – Visoko
11:15 sati – Obilazak mezarja Skopljak Nihad Hado
11:30 sati – Obilazak Spomen obilježja i mjesta pogibije Čemernica – Semizovac

Predsjednik
JOB-a “Unija veterana”
općine Visoko
Nijaz Pinjić