Obilazak infrastrukturnih radova

NAČELNICA BABIĆ SA SARADNICIMA OBIŠLA PODRUČJA NA KOJIMA SE REALIZIRAJU INFRASTRUKTURNI RADOVI

Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, danas je, zajedno sa svojim saradnicima iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, obišla područja naše općine na kojima su okončani ili su u toku infrastrukturni radovi, koji stvaraju preduslove za daljnji infrastrukturni i privredni razvoj Visokog i našoj općini vraćaju stari sjaj i uvrštavaju je u red najnaprednijih općina u Bosni i Hercegovini.

Lokalni mještani, kojima će ovi projekti olakšati životnu svakodnevnicu, priredili su srdačan doček.

Slika 2

Prvo na redu za obilazak bilo je naselje Oštrac, koje se nalazi na području Mjesne zajednice Buci i gdje su uspješno završeni radovi na afaltiranju puta. Izvođenje radova vršila je firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „BauArt“ d.o.o. Visoko, dok je poslove laboratorijske kontrole radova vršila firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Projekat je realizovan putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, a radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Slika 1

„U protekle dvije godine Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline u naselju Oštrac je izvršila investiciju u vrijednosti nešto više od 60.000KM za asfaltiranje dvije dionice lokalne sapobraćajnice  u dužini od 670 metara.

S obzirom na geografski položaj samog terena, općinska Služba savjetuje građanima da svojim akcijama izvrše održavanje lokalnih saobraćajnica.

Treba da se vrši redovno kontrolisanje održavanja odvodnje od strane samih mještana i da vrše koncentraciju oborinske odvodnje, tako da ne dođe do podlokavanja terena i do obrušavanja bankina i asfalta.

Općina Visoko je tokom radova na ovom lokalitetu vršila i kontrolu kvantiteta i kvaliteta materijala kojim su radovi izvedeni. Tu mislim na tampon i asfalt koji su dvije osnovne komponente za izgradnju ove saobraćajnice.

Širina saobraćajnice je 3,5 metra, a debljina asfalta 7 cm. Općina Visoko danas ovu saobraćajnicu predaje na upotrebu i održavanje mještanima ovog kraja“, pojasnio nam je Almir Osmanbegović – koordinator projekta ispred Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Dževad Fejzić – predsjednik MZ Buci zahvalio se načelnici Babić i njenim  saradnicima na sjajno odrađenom poslu: „Mi smo prezadovoljni realizacijom cijelog projekta, dolaskom na vlast načelnice Babić u ovom mjestu poslovi su krenuli, ona ima provjeren tim koji svakodnevno ostvaruje nove pobjede i taj tim nikada ne treba mjenjati.

Ova MZ – a je 20 godina odumirala, no sada se sve promjenilo na bolje zahvaljujući načelnici i njenim saradnicima. Veliko hvala i svi ste dobrodošli u ovu Mjesnu zajednicu“, poručio je Fejzić.

Ramiz Redžić – mještanin naselja Oštrac, također je biranim riječima govorio o infrastrukturnom projektu koji se u ovom naselju dugo iščekivao: „Uspješno su izvedeni radovi na asfaltiranju puta koje smo čekali više od 45 godina.

Provedene su i cijevi kanalizacije i provedene su cijevi za vodovod. Veliko hvala načelnici Babić i njenom timu saradnika i veoma smo sretni što ovo doživjeli i obećavamo da ćemo ovu saobraćajnicu redovno održavati“, istakao je Redžić.

Slika 3

Uspješno su realizirani i radovi na izgradnji javne rasvjete na putnom pravcu R443 – Zbilje-Buci, koji je bio naredna destinacija za obilazak načelnice Babić i njenih saradnika.

Izvođenje radova vršila je firma Elvik d.o.o. Srebrenik, a stručni nadzor nad izvođenjem radova bio je povjeren firmi „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji javne rasvjete iznosi: 41.749,58 KM sa PDV-om, a radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Projekat je realizovan putem općinske Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici izvršena je ugradnja 900 metara napojnog kabla i 22 komada LED rasvjetnih tijela.

Slika 4

Lokalni put Moštre – Radinovići bilo je naredno odredište na kojem je načelnica Babić presjekla svečanu vrpcu na asfaltiranoj putnoj dionici. Izvođenje radova na ovoj dionici vršila je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, dok je poslove laboratorijske kontrole radova obavljala firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji putne infrastrukture iznosi: 26.235,29 KM sa PDV-om.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici asfaltirano je 260 metara saobraćajnice sa zamjenom donjeg stroja puta. Širina saobraćajnice je 3 metra, a debljina asfalta 7 cm. Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Općine Visoko, a prema Programu kapitalnih ulaganja za 2017. godinu.

Slika 5

Nakon toga, obilazak je nastavljen u naselju Seoča, gdje su završeni radovi  na asfaltiranju saobraćajnice. Radove je izvodila firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, dok je poslove laboratorijske kontrole radova vršila firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa anexom ugovora na izgradnji putne infrastrukture iznosi: 21.324,79 KM sa PDV-om.

„Presretni smo što je završeno asfaltiranje ovog dijela saobraćajnice u naselju Seoča i zahvaljujemo se načelnici Babić i cijeloj Općini Visoko na izuzetnoj saradnji prilikom realizacije ovog projekta.

Mi i dalje nastavljamo sa infrastrukturnim projektima u Seoči, slušamo želje i zahtjeve mještana, a u narednom periodu želimo da rješimo pitanje javne rasvjete i odvoza smeća“, izjavio je Eldin Kahvedžić – predsjednik MZ Dobrinja na čijem se području nalazi naselje Seoča.

Na ovoj dionici asfaltirano je 330 metara saobraćajnice. Širina saobraćajnice je 2,5 metra, a debljina asfalta 7 cm.

Projekat izgradnje putne infrastrukture u naselju Seoča realizovan je sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu, a prema Programu kapitalnih ulaganja u infrastrukturu.

Slika 6

Izgradnja obaloutvrde u Mulićima predstavlja istinski građevinski izazov. Radovi se odvijaju svakodnevno i napreduju planiranim tempom.

Zbog specifičnog terena ne može se koristiti puno mehanizacije, a slaganje kamena čak se dobrim dijelom vrši i ručno.

Ugovorena vrijednost radova je 197.964 KM, sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđuje Agencija za vodno područje slivova rijeke Save uz pomoć i veliki broj aktivnosti Općine Visoko.

Radove izvodi firma „Termo – beton“ d.o.o. iz Breze, čiji direktor Ahmed Turbo nam je ponudio nekoliko dodatnih informacija: „Naručioci ovog projekta su Općina Visoko i Agencija za vodno područje slivova rijeke Save.

Projekat je u sada u završnoj fazi, oko 80% projekta je urađeno, radovi se odvijaju dobro i mislim da će biti okončani za nekih 15 dana.

U budućnosti ovdje bi trebalo da se saobraćajnica proširi za jedan metar i da se uradi pješačka staza, a mi ćemo u narednih 7 dana ponuditi rješenje kako da gornji dio saobraćajnice doradimo kako bi se ovo pitanje perspektivno rješilo.

Mi imamo još mjesec dana roka da završimo radove, ali nam za njihovu uspješnu realizaciju neće biti potrebno više od 15 dana“, poručio je Turbo.

Slika 7

Almir Osmanbegović – ispred Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline također nam je ponudio nekoliko dodatnih informacija:

„Na osnovu aplikacije Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Agenciji za vodno područje slivova rijeke Save, ista je postupkom javnih nabavki raspisala tender za izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke Bosne i izradom potpornog zida u Mulićima u dužini od 122 metra.

Ovi radovi izvode se s ciljem zaštite desne obale rijeke Bosne i sa ovim radovima općina Visoko dobit će 3 metra na proširenju saobraćajnice i na uređenju desne obale rijeke Bosne.

Radovi se izvode stručno i profesionalno i uz poštivanje određenih građevinskih normi, koje su predviđene za ovu vrstu radova.

Uskoro očekujemo izvođenje radova na mostu uzvodno od ovih radova, a završetkom radova na zaobilaznici Mile, dobit ćemo kontinuitet u širini saobraćajnice od 6 metara sa pješačkim prelazima“, kazao je Osmanbegović.

Slika 8

Na lokalnom putu Arnautovići – Mulići radovi se, također, odvijaju punim intenzitetom, u šta se na licu mjesta danas uvjerila načelnica Babić.

Kao najpovoljniji izvođač za radove na ovoj dionici odabrana je firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „ArtingBH“ d.o.o. Sarajevo.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na izgradnji lokalnog puta iznosi: 154.842,41 KM sa PDV-om.

Planirano je da se asfaltira 292 metra saobraćajnice. Planirana širina saobraćajnice je 6 metara sa 2 asfaltna sloja, kao i rješavanje oborinskih voda. Svi radovi se izvode prema projektno – tehničkoj dokumentaciji.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji drenaže oborinskih voda, po završetku ove faze radova pristupit će se izradi ivičnjaka, kao i donjeg i gornjeg stroja saobraćajnice sa ugradnjom asfalta.

Ova saobraćajnica predviđena je za odvijanje dvosmjernog saobraćaja.

Projekat izgradnje lokalnog puta Arnautovići – Mulići realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

Realizacijom ovog projekta biti će stvoreni svi preduslovi za Projekat uređenja ukupnog prostora oko ove bosanske lokacije nulte vrijednosti i spajanje krunidbenog mjesta Mili, što za područje općine Visoko i cjelokupne Bosne i Hercegovine ima enormnu vrijednost.

Slika 9

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizira na području naše općine je izgradnja kružnog toka kod naplatnih kućica na samom ulazu u Visoko.

Radovi na Projektu ”Rekonstrukcija klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu na spoju regionalne ceste R443 Visoko – Kiseljak sa priključnom cestom na koridor Vc i ostalim lokalnim cestama na području općine Visoko” su ozvaničeni 29. avgusta, u okviru programa obilježavanja Dana općine Visoko.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu iznosi 330.065,08 KM sa PDV-om, od čega će projekat biti finansiran od strane Kantonalne direkcije za ceste iznosom od 270.000 KM, dok je ostatak sredstava potreban za realizaciju projekta u iznosu od 60.065,08 KM obezbijeđen iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

Slika 10

Izvođač radova je Konzorcij „Hering” d.d. Široki Brijeg i KTM „Brina” d.o.o. Posušje.

Podsjetimo da je ovo projekat koji je spreman 4 godine i realizira se zajedničkim snagama Općine Visoko i Vlade ZE-DO kantona.

Ovaj projekat je veoma značajan i za sve one koji u tranzitu prolaze našom općinom, jer riječ je o regionalnom pravcu, tako da će poboljšati bezbjedonosnu situaciju i normalizovati kompletan saobraćaj na području općine Visoko, a važan je i zbog svog razvojnog karaktera i očekuje se da pokrene niz novih investicija, posebno kada govorimo o blizini Poslovne zone Ozrakovići i njenom uvezivanju sa Poslovnom zonom Topuzovo Polje.

Slika 11

Naredna destinacija današnjeg višesatnog obilaska je bila putni pravac Ravne – Stari grad „Visoki“, gdje je realizirana još jedna faza izgradnje puta.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova na ovoj dionici kao najpovoljniji izvođač bila je odabrana firma „Špic Beton“ d.o.o. Zenica.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, dok je poslove laboratorijske kontrole radova vršila firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

„Općina Visoko je u proteklom periodu realizirala i drugu fazu izgradnje ove dionice, koja je vrlo interesantna, kako za sve građane naše općine, tako i za turiste koji posjećuju lokacije tunela, parkova i Starog grada „Visoki“.

Općina Visoko je ove godine ukupno uložila skoro 90.000 KM u izgradnju ove dionice, dodatnih 600 metara smo asfaltirali do naselja Lađice, a naredne godine u Budžetu planiramo dodatna sredstva kako bismo u potpunosti spojili ovu putnu komunikaciju i asfaltirali put do Ravana, čime bi napravili jedan kružni tok i tako omogučili svima kvalitetnije uvjete za posjećivanje naših turističkih lokaliteta“, rekao nam je Emir Fejzović – pomočnik Općinske načelnice u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i nastavio:

„Mi smo u saradnji sa nadležnim Ministarstvom za privredu ZE – DO kantona aplicirali, zajedno sa Fondacijom „Arheološki park Bosanska piramida sunca“ na njihov Javni poziv i očekujemo pozitivne rezultate.

Radi se o putnoj dionici koja se odnosi na dio ceste od regionale, preciznije Preventa pa do tunela Ravne, i tu smo planirali, ukoliko ova aplikacija prođe, da u potpunosti rješimo saobraćajnu infrastrukturu, proširimo postojeću saobraćajnicu, izgradimo pješačku stazu i javnu rasvjetu.

Na ovoj dionici smo velikim dijelom već izgradili javnu rasvjetu u prethodne dvije godine, a plan nam je da naredne godine u potpunosti uz cestovnu infrastrukturu uradimo i javnu rasvjetu do regionalne ceste.

Mi planiramo i da uradimo projekat saobraćajnice od Klise prema gradu i da tu sabraćajnicu proširimo, a sve to će stvoriti značajne pretpostavke za dalji razvoj turizma na području naše općine, a posebno na ovom području koji je najinteresantniji turistima.

Nadamo se da ćemo sve ove projekte iduće godine završiti i na taj način infrastrukturno rješiti ovaj cijeli region koji je veoma interesantan, bitno je istaknuti da će uskoro Općina Visoko uvesti jednosmjernu regulaciju saobraćaja na ovom prostoru iz pravca Klise prema Ravnama i dalje prema regionalnoj cesti, tako da će mnogo lakše i vozači i pješaci koristiti ovu saobraćajnicu“, zaključio je Fejzović.

Slika 12

Posljednja destinacija za obilazak bila je uža gradska jezgra gdje su pokrenute aktivnosti oko uređenja parking prostora.

Detaljnije informacije nam je ponudio Emir Fejzović: „Općina Visoko je pokrenula aktivnost  oko uređenja parking prostora u najužem gradskom jezgru.

Imamo za cilj da u ovom periodu izgradimo i uredimo novih 150 parking mjesta u najužem gradskom jezgru.

Već smo 77 parking mjesta definisali na parkingu kod KC Altindag – Visoko, a sada uređujemo parking prostore na trgu Džananovića.

Cilj nam je da još neke parkinge stavimo u funkciju i na taj način konačno pristupimo rješavanju saobraćaja u mirovanju u najužem gradskom jezgru, a nakon toga, ćemo pristupiti i definisanju načina parkiranja vozila u ulicama i mahalama i želimo da rješimo ono što je bio problem većini građana koji stanuju u tim ulicama, a to je problem nepropisnog parkiranja, zatim parkiranja na zelenim površinama, na trotoarima i pješačkim stazama.

Izgradnjom novih 150 parking mjesta želimo kanačno da uvedemo red za saobraćaj u mirovanju.

Cilj nam je također da obezbjedimo i određen broj parking mjesta bez naplate, o tome ćemo informisati javnost u budućnosti, ali sada želimo da rješimo parking prostore u najužem gradskom centru“, poručio je Fejzović.

Slika 13

Realizacijom ovakvih projekata Općina Visoko nastavlja sa kreiranjem boljeg životnog ambijenta za sve njene stanovnike.

Naša općina već je odavno postala veliko gradilište i svakodnevno nastavlja trend modernizacije u skladu sa evropskim standardima, bez obzira na brojne opstrukcije, lokalna vlast nastavlja sa stvaranjem ambijenta u kojem će svi stanovnici živjeti u jednakopravnim uslovima.

Prilikom nedavne posjete našoj općini Šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u BiH NJ.E. ambasador Lars-Gunnar Wigemark je ocijenio općinu Visoko kao jednu dinamičnu sredinu i svijetao primjer općine koja ima ženu načelnicu i naglasio kako su lokalne zajednice temelj svakog demokratskog društva, te da u tom kontekstu zaslužuju mnogo više pažnje viših nivoa vlasti.

Sigurno je da treba ostati u zajedništvu i istrajati u realizaciji zacrtanih planova i nadamo se da će period koji je pred nama u finansijskom, organizacijskom i svakom drugom smislu biti još povoljniji.

 

Press Općine Visoko