Obdanište Visoko: Raspored upisa u OPOiO za školsku 2017/ 2018.

Raspored upisa

Upis djece u OPOiO za školsku 2017/ 2018. godinu traje u periodu od 29.01.2018. do 02.02.2018.

 

1. OŠ. Kulin Ban
Područna škola Srhinje
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (07h – 15h u Upravi Ustanove)

 

2.O Š. Safvet- beg Bašagić

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko (07h – 15h u Upravi Ustanove)

 

3. OŠ. Alija Nametak Buci

Termini naznačeni na oglasnoj ploči škole

 

4. OŠ. Mehmedalija Mak Dizdar Dobrinje

Termini naznačeni na oglasnoj ploči škole

 

5. OŠ. Musa Ćazim Ćatić Gračanica

Termini naznačeni na oglasnoj ploči škole

 

6. OŠ. Mula Mustafa Bašeskija Moštre

Centralna škola
Ponedjeljak, utorak, srijeda (09 – 12h)

Područna škola Radovlje
Utorak (11 – 14h)

Područna škola Zimča
Srijeda (11 – 14h)

Područna škola Orašac
Četvrak (11 – 14h)

Područna škola Poriječani
Petak (11 – 14h)