Obavještenje za poljoprivrednike: Prijava plana proizvodnje za 2021. godinu

Obavještavamo poljoprivrednike sa područja grada Visoko koji planiraju aplicirati na novčane podrške predviđene Budžetom FBiH, da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, dužni Kantonalnom ministarstvu za poljoprivredu prijaviti plan proizvodnje za 2021. godinu. Prijave vršiti najkasnije do 15.11.2020. godine .

Proizvođači koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti pravo na federalnu novčanu podršku u 2021. godini.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) se može preuzeti u Šalter sali Grada Visoko i na web stranici www.visoko. gov.ba

PRIJAVNI OBRAZAC

Popunjen obrazac prijave slati na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kučukovići br. 2

Zenica

Press Grada Visoko