Obavještenje za građane

Molimo građane da bez hitnosti ne koriste ličnim putem usluge šalter sale i administracije  Gradske uprave, a sve zbog trenutne epidemiološke situacije i sprečavanja pojave i širenja korana virusa.

Predlažemo da se u ovom periodu služe web stranicom Grada Visoko gdje imaju sve obrazce za podnošenje zahtjeva svim službama u Gradskoj upravi, koji mogu popuniti i poslati putem maila i takođe telefonskim putem ili putem maila službe koja im treba postaviti sva pitanja na koja će dobiti odgovore.

Press Grada Visoko