Obavještenje za buduće bračne partnere

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE BRAČNE PARTNERE

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

OBAVJEŠTENJE

1. Preuzimanje zahtjeva za sklapanje braka i davanje uputa o potrebnoj dokumentaciji vrši se u šalter sali-Matičar, svakim radnim danom od 08:00h do 16:00h.

 

 

2. Prijem stranaka – budućih bračnih partnera kod Matičara – državnog službenika,   vezane za poslove sklapanje braka (pregled dokumentacije, zakazivanje termina vjenčanja te davanje izjava) vršit će se svakim radnim danom od 09:00h do 12:00h (pauza od 10:30h do 11:00h) u pozadinskoj kancelariji u Centru za pružanje usluga građanina.