Obavještenje: Preventivne mjere zaštite od poplava

OBAVJEŠTENJE ZA PODUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POPLAVA

 

Prema informacijama iz FHMZ BiH u narednim danima, 15. i 16.12.2017.godine, očekuju se obilnije padavine u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga, uz topljenje sniježnog pokrivača na planinskim područjima, a sve vezano za velike vode imamo hidrološku prognozu za:

-Sliv rijeke Bosne: kako je meteorološkom prognozom o padavinama obuhvaćen, značajnije, i centralni dio BiH, sve manje pritoke (Stavnja, Trstionica, ….) u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne će porasti, sa očekivanim vrhom vodnog vala 16-17.12.2017.godine.

-Za rijeku Bosnu, srednji i donji dio toka, kao i veće pritoke (Usora, Spreča, Krivaja, …) prognoziramo povećanje vodostaja, bez značajnih ekstrema.

Na svim vodotocima, u nedelju 17.12.2017 g. očekuje se opadanje vodnih valova.

Prema zadnjim informacijama Agencije za slivove rijeke Save, vodostaj rijeke Bosne u Visokom, izmjeren jutros u 09:00 sati, iznosio je 194 cm, dok je vodostaj rijeke Fojnice izmjeren isti dan u 08:00h iznosio 96 cm.

Zbog obilnih padavina koje se očekuju narednih dana te zbog mogućeg porasta vodostaja rijeka Fojnice i Bosne,  kao njihovih pritoka (potoka), Služba civilne zaštite Općine Visoko objavljuje:

Obavještenje za građane i privredne subjekte sa područja općine Visoko da u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara u slučaju poplava poduzmu sve preventivne mjere zaštite.

Mjere za domaćinstva i privredne subjekte u slučaju poplava:

U slučaju poplava pripremljenost može smanjiti štete od poplava i Vama i zajednici. U datom momentu neophodno je znati šta činiti, kako se zaštiti u opasnim situacijama i poučiti svoju porodicu, a naročito djecu kako postupiti.

Ne dopustite da se djeca igraju vani ili u blizini rijeka, kanala ili odvoda za vrijeme nevremena.

Pripremite svoja lična dokumenta, komplet prve pomoći, toplu odjeću, konzerviranu hranu, vreće za spavanje, baterijsku lampu sa rezervnom baterijom, bocu vode, mobitel sa punjačem, prenosni radio ili tranzistor i sve potrebne stvari za hitne slučajeve.

Uklonite stvari iz prizemnih i podrumskih prostorija na višu etažu, isključite komunalije na glavnoj sklopki ili ventilu (struja, voda, plin i dr.), zaštitite stoku i kućne ljubimce.

Tokom noći boravite u prostoriji na višoj etaži ili kod komšija koji imaju višespratni objekat.

Pratite informacije i vremensku prognozu.

Pratite vodostaj rijeka i budite spremni na eventualnu evakuaciju.

Ostvarite kontakte sa predsjednicima Savjeta Mjesne zajednice i sa povjerenicima Civilne zaštite u Vašoj Mjesnoj zajednici.

Za vrijeme poplava nemojte hodati kroz vodu koja se kreće. Koristite štap za provjeru čvrstoće tla ispred Vas.

Nemojte voziti u poplavljenom području.

Ako Vas zarobi voda u vozilu, napustite vozilo što prije. Ako postoji bilo kakva mogućnost bujične poplave, kretati se odmah na više tlo bez čekanja na upute za sklanjanje.

Nakon poplave neophodno je pratiti vijesti da saznate je li voda za piće ispravna.

Izbjegavati poplavne vode koje mogu biti onečišćene uljem, benzinom ili fekalijama iz kanalizacije.

Izbjegavati kretanje kroz vodu, jer voda može biti električni nabijena iz podzemnih ili oborenih električnih vodova/kablova.

Povratak kući samo kada lokalne vlasti potvrde.

Budite oprezni prilikom ulaska u stambene prostore, postoje opasnosti od skrivenih šteta, posebno u temeljima.

Vodite računa kako uključiti struju, vodu i plin. Učinite sve da Vaš dom učinite sigurnim.

Tokom oporavka od poplava mnoge opasnosti još postoje i prijete.

Slušajte upozorenja lokalnih vlasti i pazite na sebe i svoju porodicu.

Primjenjujući ovako predložene mjere lične i uzajamne zaštite umanjiće se štete i Vama i lokalnoj zajednici.

Molimo Vas da prilikom pozivanja i traženja pomoći budete razboriti, tačno kažete mjesto i adresu stanovanja i saopštite stadij prirodne nepogode, a za sve to vam sugerišemo bitne brojeve na području općine Visoko:

 

Općina: 032-732-500                                         

Općinska služba CZ: 735-700                                         

Vatrogasna služba: 123 ili 737-500                    

Policijska uprava: 122 ili 738 555                                              

Dom zdravlja: 124 ili 738-777

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VISOKO